GIOHAMTAG30 SAMPLE

GiOHAMTAG® és una marca registrada propietat de Giotex Tagnology S.L.

GiOHAMTAG®, és un identificador electrònic passiu, inviolable i immodificable per a la identificació de pernils i taujanes, que garanteix i certifica la traçabilitat del producte.

GiOHAMTAG® pot ser inserit en pernils i taujanes, en la línia de sacrifici o bé a la sala d’especejament. Disposem de diferents models que s’adapten tant als processos productius manuals i artesanals del pernil ibèric com als sistemes productius en línies automatitzades del pernil serrà. També disposem de models específics per mantenir el control de la peça individualitzada en peces destinades al desossat i/o la preparació per llonçat.

Giotex Tagnology tradicionalment ha aportat solucions RFID per a l’automatització de processos i traçabilitat del producte a les principals empreses del sector carni espanyol. La identificació de ganxos en les línies de sacrifici, safates en sales d’especejament o en càrregues de productes acabats, palets en expedicions i ara GIOHAMATAG® per a la identificació i traçabilitat del pernil guarit completen una àmplia gamma d’identificadors RFID per a la indústria agroalimentària, que a més de possibilitar l’automatització de processos garanteixen una traçabilitat segura dels productes.